przetarg na zakup 18 samochodów pożarniczych

przetargi publiczne » przetarg na zakup 18 samochodów pożarniczych

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 18 sztuk fabrycznie nowych średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych z napędem 4x4, dla projektu pn. "Tworzenie systemu ratownictwa i ochrony przed pożarami, powodziami i innymi zagrożeniami poprzez doposażenie OSP w samochody ratowniczo-gaśnicze i specjalistyczny sprzęt ratowniczy – etap II" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, oś 4, działanie 4.1.

W załączeniu dokumentacja