sprawozdawczość w OSP za 2019 r

Informacje o nas » sprawozdawczość w OSP za 2019 r

 

Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Lubuskiego przekazuje informacje dotyczące sprawozdawczości w OSP za 2019 r.

 

Obowiązki OSP wobec nowych przepisów:

1. OSP, które prowadzą uproszczoną ewidencję księgową (na podstawie decyzji Zarządu przekazanej Urzędowi Skarbowemu) składają:

    - deklarację  CIT 8 do 31.03.2020 r. – deklaracja może być złożona w wersji papierowej lub  wysłana elektronicznie przy wykorzystaniu podpisu elektronicznego

2. OSP, które prowadzą rachunkowość wg ustawy o rachunkowości (czyli sporządzają sprawozdanie finansowe)

    - składają do Urzędu Skarbowego deklarację CIT 8 wraz z CIT-0 do 31.03.2020 r. -  deklaracja może być złożona w wersji papierowej lub  wysłana elektronicznie przy wykorzystaniu podpisu elektronicznego

    - do Krajowej Administracji Sądowej sprawozdanie finansowe w terminie 10 dni od zatwierdzenia, jednak nie później niż do 31 marca 2020 r. W tym roku nie wysyłamy sprawozdań do Urzędu Skarbowego

Sprawozdanie musi być złożone w programie który ma strukturę logiczną.

·         - Jeśli OSP ma program księgowy, to prawdopodobnie umożliwi on odpowiednie zapisanie sprawozdania.

·         - Jeśli OSP nie ma odpowiedniego programu, wykorzystuje narzędzie udostępnione przez Ministerstwo Finansów. e-Sprawozdania Finansowe

https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/ap/#/step2-start

 e-Sprawozdania Finansowe pozwolą organizacjom na przejście całego procesu: od sporządzenia, przez podpisanie, aż po wysłanie sprawozdania finansowego do KAS.

 

W razie pytań i wątpliwości proszę o kontakt z naszym Biurem, będziemy wspierać i pomagać w miarę naszych możliwości i uprawnień.

Osobą kompetentną w tym zakresie jest pani Agnieszka Mach.