sprawozdawczość w OSP za 2020 r

Informacje o nas » sprawozdawczość w OSP za 2020 r

 Sprawozdawczości w OSP za 2020 r.

Dla OSP, które prowadzą uproszczoną ewidencję księgową(na podstawie decyzji Zarządu przekazanej Urzędowi Skarbowemu)

    - do 31.03.2021 r OSP składają deklarację  CIT 8 wraz z CIT-0 – deklaracja może być złożona w wersji papierowej lub  wysłana elektronicznie przy wykorzystaniu podpisu elektronicznego   ( dla jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej).

Dla OSP, które prowadzą rachunkowość wg ustawy o rachunkowości (czyli sporządzają sprawozdanie finansowe)

    - do 31.03.2021 r OSP składają deklarację  CIT 8 wraz z CIT-0 – deklaracja może być złożona w wersji papierowej lub  wysłana elektronicznie przy wykorzystaniu podpisu elektronicznego   ( dla jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej).

    - do 31.03.2021 r musi być sporządzane i podpisane  przez wszystkich członków zarządu OSP w formie elektronicznej sprawozdanie finansowe(przy podpisywaniu sprawozdania finansowego nie działają zapisy ze statutu organizacji o sposobie reprezentacji, zawsze muszą być to wszyscy członkowie zarządu). Forma elektroniczna jest ściśle określona. Wszystkie organizacje pozarządowe, które mają obowiązek sporządzić sprawozdanie, muszą to zrobić w tzw. strukturze logicznej.

Na sprawozdanie finansowe OSP składa się (wg Załącznika nr 6 Ustawy o rachunkowości)

 bilans   

 - rachunek zysków i strat 

 - wprowadzenie - dotyczy podstawowych informacji o OSP

 - informacja dodatkowa - informacje uzupełniające do bilansu

 

do 30 czerwca  ( w ciągu 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego ) zatwierdzenie sprawozdania przez walne zebranie członków OSP.

- 10 dni od daty jego zatwierdzenia, nie później jednak niż do 10 lipca 2021r. sporządzone w wersji elektronicznej i podpisane elektronicznie ( podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym) przez wszystkich członków zarządu OSP sprawozdanie finansowe wraz z uchwałą zatwierdzającą sprawozdanie należy wysłać za pośrednictwem aplikacji Ministerstwa Finansów do KAS.

Adres do aplikacji:

https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/ap/#/step2-start

 e-Sprawozdania Finansowe pozwolą organizacjom na przejście całego procesu: od sporządzenia, przez podpisanie, aż po wysłanie sprawozdania finansowego do KAS.

 

W załączeniu przekazujemy link ze strony www.ngo.pl, który pokazuje krok po kroku jak przygotować, podpisać i złożyć sprawozdanie:

https://publicystyka.ngo.pl/jak-przygotowac-podpisac-i-zlozyc-sprawozdanie-finansowe-ngo-bez-dzialalnosci-gospodarczej-w-2020-roku-instrukcja

 

W razie pytań i wątpliwości proszę o kontakt z naszym Biurem, będziemy wspierać i pomagać w miarę naszych możliwości i uprawnień.

Osobą kompetentną w tym zakresie jest pani Agnieszka Mach.