sprawozdawczość w OSP za 2023 r

Informacje o nas » sprawozdawczość w OSP za 2023 r

Przypominamy wszystkim o obowiązkach sprawozdawczych w Ochotniczych Strażach Pożarnych za rok 2023.
Poniżej krótka instrukcja i terminy składania dokumentów:

1.  CIT 8 wraz z CIT-0w 2024 roku będziemy składać do 02 kwietnia 2024r. ( ze względu na przypadające święta w dniu 31.03.2024) r. 

Cit-8 składają wszystkie OSP.
 
Można złożyć je w wersji elektronicznej, ale wówczas trzeba go podpisać podpisem elektronicznym ( płatnym) lub upoważnić do tego osobę lub biuro rachunkowe, które deklarację wyśle za OSP.
Można także złożyć CIT-8 wraz z CIT-0 w wersji papierowej.
Wzory do pobrania
- w wersji pdf - https://www.gov.pl/web/finanse/cit-8  ( CIT8 /wersja 33)
- wersja elektroniczna - https://www.podatki.gov.pl/cit/e-deklaracje-cit/formularze-cit/

2.  Sprawozdania finansowe za rok 2023 należy sporządzić do 31 marca 2024 r.

Terminy jak poniżej:
31 marca 2024 r. – sporządzenie sprawozdania finansowego
30 czerwca 2024 r. – zatwierdzenie sprawozdania finansowego
do 15 lipca 2024 r. – złożenie sprawozdania finansowego we właściwym rejestrze sądowym.
 
Sporządzają ją OSP które prowadzą księgowość zgodnie z ustawa o rachunkowości. Nie prowadzą jej OSP, które mają uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów.
 
Sprawozdanie należy złożyć do Krajowej Administracji Skarbowej na platformie e-sprawozdawczość.

 Adres do aplikacji:  https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/ap/#/step2-start

3.  Wpis do systemu Ochotnik OSP. Po zakończonej kampanii sprawozdawczej każda OSP musi uzupełnić dane za rok 2023.