sprawozdawczość w OSP za 2022 r

Informacje o nas » sprawozdawczość w OSP za 2022 r

Przypominamy wszystkim o obowiązkach sprawozdawczych w Ochotniczych Strażach Pożarnych za rok 2022.
Poniżej krótka instrukcja i terminy składania dokumentów:

1.  CIT 8 wraz z CIT-0w 2023 roku będziemy składać do 30 czerwca 2023 r. 

Cit-8 składają wszystkie OSP.
 
Można złożyć je w wersji elektronicznej, ale wówczas trzeba go podpisać podpisem elektronicznym ( płatnym) lub upoważnić do tego osobę lub biuro rachunkowe, które deklarację wyśle za OSP.
Można także złożyć CIT-8 wraz z CIT-0 w wersji papierowej.

2.  Sprawozdania finansowe za rok 2022 należy sporządzić do 31 marca 2023 r.

Terminy jak poniżej:
31 marca 2023 r. – sporządzenie sprawozdania finansowego
30 czerwca 2023 r. – zatwierdzenie sprawozdania finansowego
15 lipca 2023 r. – złożenie sprawozdania finansowego we właściwym rejestrze sądowym.
 
Sporządzają ją OSP które prowadzą księgowość zgodnie z ustawa o rachunkowości. Nie prowadzą jej OSP, które mają uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów.
 
Sprawozdanie należy złożyć do Krajowej Administracji Skarbowej na platformie e-sprawozdawczość.

 Adres do aplikacji:  https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/ap/#/step2-start

3.  Wpis do systemu Ochotnik OSP. Po zakończonej kampanii sprawozdawczej każda OSP musi uzupełnić dane za rok 2022.