V Zjazd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP WL

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP WL w Zielonej Górze » V Zjazd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP WL

 V Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Lubuskiego

7 maja 2022 r. w Sali Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze obradował V Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Lubuskiego

Zjazd jest najwyższą władzą Oddziału Wojewódzkiego, zwoływany raz na 5 lat dokonuje podsumowania i oceny upływającej kadencji oraz wybiera nowe władze na kolejną kadencję.

Na kadencję 2022-2027 Zjazd wybrał nowy Zarząd Oddziału, Komisję Rewizyjną Oddziału, Sąd Honorowy Oddziału oraz Zarząd Wykonawczy Oddziału.

Prezesem Zarządu został wybrany Druh EDWARD FEDKO

Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej wybrana została Druhna HELENA Sagasz

Przewodniczącym Sądu Honorowego wybrano Druha Bernarda Radnego

Dyrektorem Zarządu wykonawczego została Druhna Elżbieta Polak

Zjazd zaszczycili swoja obecnością znakomici goście w osobach:

·       Krystyna Sibińska – posłanka na Sejm RP

·       Bogusław Wontor – poseł na Sejm RP

·       Wadim Tyszkiewicz - – Senator RP

·       Druh Waldemar  Pawlak - Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP

·       Adam Nowak – członek Prezydium Zarządu Głównego, członek Polskiej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP

·       Druh  Stanisław Dycha – Wiceprezes Głównego Sądu Honorowego 

·       Druh Łukasz Porycki – Wicemarszałek Województwa Lubuskiego (delegat na Zjazd)

·       Wacław Maciuszonek– Przewodniczącego Sejmiku woj. lubuskiego

·       Władysław Dajczak – Wojewoda Lubuski

·       Roman Sondej – dyrektor generalny Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego

·       Dariusz Miernik – zastępca dyrektor RDLP w Zielonej Górze

·        starszy brygadier Janusz  Drozda  –Zastępcę  Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego  Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.

·       Ks. Przemysław Kamieniarz – kapelan wojewódzki strażaków

·       Jacek  Fortuna – Prezes Lubuskiego Oddziału Okręgowego PCK

·       Jan  Kowalczyk -  Prezes Lubuskiej Okręgowej Rady Honorowych Dawców Krwi

·       Przemysław Goździejewicz – główny specjalista w O/O NBP w Zielonej Górze

·       Pan Marek Cebula  – Prezesa Zrzeszenia Gmin woj. lubuskiego

·       Pan Krzysztof Szydłak – dyrektor biura Euregionu Pro Europa Viadrina

·       Pan Rofl Fünning  - Prezydent Związku Straży Pożarnych Landu Brandenburgia wraz z delegacją

Zjazd został zorganizowany przy pomocy finansowej Miasta Zielona Góra.