Zarządy powiatowe OSP

Informacje o nas » Zarządy powiatowe OSP

W ramach Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Woj. Lubuskiego działa 13 Zazrądów Powiatowych  ZOSP RP.

W załączeniu przedstawiamy Prezesów Powiatowych wybranych w kadencji 2017-2022