Twój slogan firmowy

Żródła dofinansowania OSP

Oddział Wojewódzki pozyskuje dotacje na zadania realizowane przez OSP. Głównym źródłem finansownaia są dotacje pozyskiwane z:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze

- Samorządu Województwa Lubuskiego

- innych żródeł

Dotacje przekazywane są OSP.

Zakupy sprzętu, samochodów pożarniczych, środków ochrony osobistej realizowane są w oparciu o ustawę prawo zamówień publicznych.

Sprzęt nabywany jest na cele ochorny porzeciwpożarowej, posiada wymagane prawem atesty, świadectwa dopuszczenia i oceny techniczne.