Twój slogan firmowy

 • Podpisanie umowy na dostawy

  W dniu 19.05.2017 r została podpisana umowa z firmą Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "Moto-Truck" Leszek Chmiel

  Więcej
 • Projekt unijny z programu EWT Interreg III A

  Projekt unijny z programu EWT Interreg III A polegał na zakupie 13 średnich samochodów ratwoniczo-gaśniczych dla OSP.

  Więcej
 • Projekt unijny z progrmau LRPO

  Projekt unijny z progrmau LRPO "Wyposażenie jednostek ratowniczych OSP w lekkie samochody ratownicze".

  Więcej
 • Inne projekty LRPO

  Projekty realizowane ze środków LRPO  przez Gminy i inne podmioty dotyczące poprawy bezpieczeństwa p-poż.

  Więcej

Projekt unijny zrealizowane