Wytyczne do kampanii sprozdawczej, OTWP oraz konkursu plastycznego na 2023 r.

Poniżej zamieszczamy wytyczne dotyczące przeprowadzenie:

- kampanii sparwozdawczej OSP w roku 2023

- przeprowdzenie konktust Ogołopolskiego Turnieju Wedzy Pożarniczej MDP w roku 2023

- wytyczne do przeprowadzenie konkursu plastycznego