Wytyczne do kampanii sprozdawczej, OTWP oraz konkursu plastycznego na 2024 r.

Poniżej zamieszczamy wytyczne dotyczące przeprowadzenie:

- kampanii sprawozdawczej OSP w roku 2024

- przeprowdzenie konkursu Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej MDP w roku 2023