Informacje o nas

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej jest ogólnopolskim, samorządnym, trwałym stowarzyszeniem, które zrzesza Ochotnicze Straże Pożarne i inne osoby prawne w celu reprezentowania ich interesów oraz propagowania i realizacji celów statutowych. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP jest organizacją pożytku publicznego

Biuro Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Lubuskiego prowadzi obsługę wojewódzkich władz statutowych Związku, przygotowuje posiedzenia władz i komisji problemowych, realizuje uchwały Prezydium, Zarządu, Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej, Wojewódzkiego Sądu Honorowego  oraz wnioski komisji problemowych, realizuje kalendarz imprez programowych, przygotowuje i obsługuje uroczystości i imprezy Związkowe na szczeblu wojewódzkim, prowadzi współpracę z OSP i ogniwami terenowymi Związku, pozyskuje środki finansowe na działalność OSP, prowadzi działalność gospodarczą. 

Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Lubuskiego tworzą:
 • 13 Zarządów Oddziałów Powiatowych z siedzibą w miastach powiatowych
 • 67 Zarządów Gminnych, Miejskich lub Miejsko-Gminnych
 • 343 Ochotnicze Straże Pożarne, w tym 
  -  154 jednostki włączone do KRSG
  - Ochotnicze Straże Pożarne na terenie województwa lubuskiego zrzeszają 10 853 członków w tym 9 436  członków czynnych
  - Działa 55 Kobiecych Drużynyn Pożatniczych, a także  167 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych zrzeszających łącznie 2 424 członków, w tym 1.276 chłopców i 966 dziewcząt. 

       Zestawienie liczbowe OSP z podziałem na powaty

Powiat

OSP w KSRG

OSP poza KSRG

Razem

gorzowski

14

19

33

krośnieński

11

14

25

międzyrzecki

14

25

39

nowosolski

12

  6

18

słubicki

  10

11

21

strzelecko-drezdenecki

 11

22

33

sulęciński

  10

9

19

świebodziński

  9

21

30

wschowski

  8

15

25

zielonogórski

15

19

34

zielonogórski - miasto

6

1

7

żagański

16

5

26

żarski

18

4

25

Razem

        154

        189

343

Władzami Oddziału Wojewódzkiego są:

 • Zjazd Oddziału Wojewódzkiego
 • Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
 • Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego
 • Zarząd Wykonawczy Oddziału Wojewódzkiego
 • Komisja Rewizyjna Oddziału Wojewódzkiego
 • Sąd Honorowy Oddziału Wojewódzkiego