Informacje o nas

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej jest ogólnopolskim, samorządnym, trwałym stowarzyszeniem, które zrzesza Ochotnicze Straże Pożarne i inne osoby prawne w celu reprezentowania ich interesów oraz propagowania i realizacji celów statutowych. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP jest organizacją pożytku publicznego

Biuro Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Lubuskiego prowadzi obsługę wojewódzkich władz statutowych Związku, przygotowuje posiedzenia władz i komisji problemowych, realizuje uchwały Prezydium, Zarządu, Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej, Wojewódzkiego Sądu Honorowego  oraz wnioski komisji problemowych, realizuje kalendarz imprez programowych, przygotowuje i obsługuje uroczystości i imprezy Związkowe na szczeblu wojewódzkim, prowadzi współpracę z OSP i ogniwami terenowymi Związku, pozyskuje środki finansowe na działalność OSP, prowadzi działalność gospodarczą. 

Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Lubuskiego tworzą:
 • 13 Zarządów Oddziałów Powiatowych z siedzibą w miastach powiatowych
 • 80 Zarządów Gminnych, Miejskich lub Miejsko-Gminnych
 • 352 Ochotnicze Straże Pożarne, w tym 
  - 314 jednostki typu „S” i 132 jednostki włączone do KRSG
  - Ochotnicze Straże Pożarne na terenie województwa lubuskiego zrzeszają 12.686  członków w tym 10.531 członków czynnych
  - Działa 62 Kobiece Drużyny Pożatnicze zrzeszające 998 członkiń, a także  206 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych zrzeszających łącznie 2.637 członków, w tym 1.712 chłopców i 925 dziewcząt.  Przy jednostkach OSP działa 7 orkiestr dętych oraz 4 zespoły sceniczne

Władzami Oddziału Wojewódzkiego są:

 • Zjazd Oddziału Wojewódzkiego
 • Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
 • Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego
 • Zarząd Wykonawczy Oddziału Wojewódzkiego
 • Komisja Rewizyjna Oddziału Wojewódzkiego
 • Sąd Honorowy Oddziału Wojewódzkiego