Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP WL w Zielonej Górze

Biuro Zarządu Oddziału Wojewódzkiego
mieści się w Zielonej Górze przy ulicy Kasprowicza 3/5, 
kod pocztowy 65-074 (w budynku Komendy Miejskiej PSP).

tel: 68 325 57 79, 45 75 623
695 886 802

mail : biuro@zosprp.com

Obsada Biura:
Dyrektor Biura Elżbieta Polak
Główna Księgowa Agnieszka Kretowicz-Mach
Starszy Specjaista Dariusz Surma

Oddział w Gorzowie Wielkopolskim
66-400 Gorzów Wlkp. ul. Dąbrowskiego 3
(budynek Komendy Miejskiej PSP)

tel: 695 886 804

mail : gorzow@zosprp.com

Obsada Biura :
Starszy specjalista Irena Mądrowska - Kaźmierska.