Dotacje na 2023

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP WL w Zielonej Górze » Dotacje na 2023

Przekazujemy w załączeniu listę sprzętu i środków ochrony osobistej, do których można uzyskać dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w 2023 r.
Zwracamy uwagę, że ostateczne ceny i wysokość dotacji zostaną ustalone w czerwcu br.,
aktualnie podajemy jedynie szacowane wartości.
Po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych i innych procedur zakupowych, będziemy informować
Państwa o cenach obowiązujących w roku bieżącym.

Prosimy o traktowanie podanych niżej wartości jako orientacyjnych.
Opis sprzętu (marka/typ) na podstawie lat ubiegłych, w postępowaniu może zostać wybrany inny produkt.

Lp.

Asortyment

Orientacyjna

cena brutto

Szacunkowa dotacja

Orientacyjnie do zapłaty

1

Agregat prądotwórczy o mocy min. 3500 W ze stabiliz. napięcia

5 000,00 zł

1 500,00 zł

3 500,00 zł

2

Aparat ODO z sygnalizat. bezruchu (butla kompozytowa) kpl.

8 500,00 zł

2 500,00 zł

6 000,00 zł

3

Aparat ODO z sygnalizat. bezruchu (butla stalowa) kpl.

7 500,00 zł

2 200,00 zł

5 300,00 zł

4

Buty strażackie bojowe (standard)

720,00 zł

220,00 zł

500,00 zł

5

Buty strażackie bojowe (komfort)

1 200,00 zł

350,00 zł

850,00 zł

6

Buty strażackie gumowe

600,00 zł

180,00 zł

420,00 zł

7

Defibrylator HeartStart FRx z kluczem pediatr.

6 500,00 zł

1 900,00 zł

4 600,00 zł

8

Zestaw PSP R-1 standard 2021 kpl. z deską i szynami

6 500,00 zł

1 900,00 zł

4 600,00 zł

9

Zestaw PSP R-1 - modułowy - bez deski i szyn (stand. 2021)

6 000,00 zł

1 800,00 zł

4 200,00 zł

10

Detektor prądu

3 200,00 zł

900,00 zł

2 300,00 zł

11

Drabina strażacka nasadkowa 3-częściowa

5 000,00 zł

1 500,00 zł

3 500,00 zł

12

Drabina strażacka ratownicza wysuwana

10 000,00 zł

3000,00 zł

 7000,00 zł

13

Hełm strażacki bojowy  (standard)

1 100,00 zł

330,00 zł

770,00 zł

14

Hełm strażacki bojowy z oświetleniem (typ Gallet)

1 750,00 zł

520,00 zł

1 230,00 zł

15

Hełm strażacki bojowy z oświetleniem (typ Rosenbauer)

2 200,00 zł

650,00 zł

1 550,00 zł

16

Kamera termowizyjna (np. FLIR K2)

9 000,00 zł

2 500,00 zł

6 500,00 zł

17

Lanca kominowa

3 000,00 zł

900,00 zł

2 100,00 zł

18

Latarka kątowa akumulatorowa np. Nightstick 5568

890,00 zł

240,00 zł

650,00 zł

19

Latarka - szperacz strażacki akumulatorowy np. Peli 9415 LED

3 700,00 zł

1 000,00 zł

2 700,00 zł

20

Motopompa pływająca Niagara 3 Max

5 600,00 zł

1 600,00 zł

4 000,00 zł

21

Najaśnica akumulatorowa typu RALS 9460C LED

13 000,00 zł

3 500,00 zł

9 500,00 zł

22

Narzędzia ratownicze chuligan

1 600,00 zł

450,00 zł

1 150,00 zł

23

Narzędzie wielofunkcyjne typu Holmatro T1

13 600,00 zł

4 000,00 zł

9 600,00 zł

24

Nożyce dielektryczne

2 100,00 zł

600,00 zł

1 500,00 zł

25

Opryskiwacz spalinowy (typu Stihl SR 430)

3 500,00 zł

1 000,00 zł

2 500,00 zł

26

Piła do drewna "mała" (typu MS 261)

4 000,00 zł

1 200,00 zł

2 800,00 zł

27

Piła do drewna "duża" (typu MS 462)

6 100,00 zł

1 800,00 zł

4 300,00 zł

28

Piła ratownicza (typu MS 462)

7 500,00 zł

2 200,00 zł

5 300,00 zł

29

Przecinarka TS 420

5 500,00 zł

1 600,00 zł

3 900,00 zł

30

Pompa szlamowa WT 30x z osprzętem

8 500,00 zł

2 500,00 zł

6 000,00 zł

31

Prądownica turbo

2 200,00 zł

650,00 zł

1 550,00 zł

32

Radiotelefon przenośny

3 500,00 zł

1 000,00 zł

2 500,00 zł

33

Radiotelefon samochodowy z anteną 

4 000,00 zł

1 000,00 zł

3 000,00 zł

34

Rękawice strażackie bojowe (wersja komfort)

540,00 zł

170,00 zł

370,00 zł

35

Rękawice strażackie bojowe (wersja standard)

200,00 zł

50,00 zł

150,00 zł

36

Rękawice techniczne (wersja komfort)

340,00 zł

100,00 zł

240,00 zł

37

Topór wielofunkcyjny (typu ICONOS Fire Bird)

1 400,00 zł

400,00 zł

1 000,00 zł

38

Ubrania specjalne 2-częściowe

3 200,00 zł

1 000,00 zł

2 200,00 zł

39

Ubrania specjalne 3-częściowe

5 200,00 zł

1 600,00 zł

3 600,00 zł

40

Ubranie koszarowe 4-częściowe

750,00 zł

300,00 zł

450,00 zł

41

Węże pożarnicze „mieszkaniówka” (zestaw 4 szt.)

1 400,00 zł

400,00 zł

1 000,00 zł

42

Węże pożarnicze tłoczne (w zestawie W-75 x2, W-52 x4)

1 500,00 zł

450,00 zł

1 050,00 zł

43

Wykrywacz wielogazowy akumulatorowy np. Altair

3 700,00 zł

1 100,00 zł

2 600,00 zł

44

Zestaw sprzętu do oznakowania terenu akcji

2 500,00 zł

750,00 zł

1 750,00 zł


Prosimy też o konsultowanie innych potrzeb w zakresie dofinansowania do sprzętu, ponieważ jest możliwe dofinansowanie asortymentu spoza listy; w szczególności dotyczy to:
    sprzętu do ratownictwa technicznego (zestawy i poszczególne elementy osobno),
    kamer termowizyjnych innych niż wymienione,
    wentylatorów oddymiających,
    zestawów do przecinania pedałów i/lub do wyważania drzwi,
    zestawów podpór ratowniczych,
    namiotów strażackich,
    agregatów prądotwórczych innych niż wymienione,
    pralnic i suszarek do ubrań specjalnych,
    systemów gaśniczych do pojazdów elektrycznych (np. samochodowe płachty gaśnicze),
    przenośnych wytwornic piany gaśniczej,
    poduszek pneumatycznych,
    najaśnic i szperaczy strażackich innych niż wymienione,
    innych sprzętów – po uzgodnieniu.

Oferta dofinansowania nie dotyczy samochodów, remiz strażackich ani sprzętu i umundurowania MDP.

Ze względu na brak dostępności niektórych towarów, oczekiwania co do konkretnego asortymentu będziemy ustalać indywidualnie.
Przypominamy ponadto:
1.    Aby uzyskać dofinansowanie, należy dostarczyć wypełniony wniosek, który musi posiadać deklarację pokrycia pozostałych kosztów zakupu. W załączeniu druk wniosku.
2.    Do uzyskania dotacji wymagane jest wpisanie jednostki do KRS oraz uzupełnienie Raportu w Systemie OSP.
(Uwaga: oficjalny termin minął 31.03.; prosimy o pilne uzupełnianie.)
3.    Faktury za zakupy z dotacją mogą być wystawiane wyłącznie na dotowanego, tj. OSP.
4.    W przypadku finansowania zakupu z środków Gminy, bardzo proszę o uzgadnianie z Gminą/Miastem zakupów z dotacją, po otrzymaniu informacji nt. ostatecznej wysokości przyznanych dotacji/cen, aby uniknąć problemów przy fakturowaniu i rozliczaniu środków dla OSP.
5.    Wymienionych dotacji nie można łączyć z dotacją Mały Strażak.
6.    Wkład własny (odpłatność) może pochodzić z dotacji MSWiA, KSRG, innych dotacji czy środków własnych.

Wypełnione wnioski należy składać w terminie do 5.05.2023 r. na nasz adres.
Zastrzegamy sobie możliwość anulowania dotacji do asortymentu, na który nie zostanie pozyskane dofinansowanie

W załączeniu pismo oraz wniosek do pobrania