obóz MDP - Kiry Kościelisko

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP WL w Zielonej Górze » obóz MDP - Kiry Kościelisko

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Lubuskiego przekazuje informacje dotyczące wyjazdu uczestników obozu szkoleniowo-wypoczynkowego MDP:

 

1.      Wyjazd Uczestników nastąpi 06 lipca br. (czwartek):

Øo godzinie 7.00 z placu przy Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Gorzowie Wlkp., ul. Walczaka 108 – powiaty gorzowski, strzelecko-drezdenecki, słubicki i sulęciński;

Øo godzinie 8.30 z placu przy Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Zielonej Górze, ul. Sulechowska 42,
(przy rondzie z Trasą Północną) – dotyczy osób z powiatów: świebodzińskiego, zielonogórskiego, żagańskiego  żarskiego i  nowosolskiego)

2.    Osobom cierpiącym na chorobę lokomocyjną prosimy podać leki przed wyjazdem. Przypominamy, że kadra obozu nie ma możliwości podania Uczestnikowi obozu żadnego lekarstwa, a niepełnoletni uczestnik wypoczynku nie może posiadać leków i ich samodzielnie przyjmować. Niezbędne lekarstwa, za pośrednictwem wychowawcy, należy przekazać do depozytu komendantowi obozu lub wychowawcy.

3.    Wszyscy uczestnicy muszą posiadać ze sobą oryginał karty uczestnika obozu.

4.      Uczestnicy obozu proszeni są o zabranie niżej wymienionych rzeczy:

Ødres i obuwie sportowe;

Økurtka przeciwdeszczowa;

Øbielizna, rzeczy osobiste, ręcznik i przybory toaletowe;

Østrój kąpielowy i ręcznik kąpielowy;

Øważna legitymacja szkolna.

Ødla grających na instrumencie prosimy o jego zabranie

5.      Prosimy o niezabieranie rzeczy wartościowych, szczególnie sprzętu elektronicznego – nie ponosimy odpowiedzialności za ich utratę, a ponadto nie przewidujemy czasu wolnego na ich używanie J;

6.      Uczestników obozu ubezpieczamy od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW);

7.      Z uwagi na program szkolenia, przejściowo kontakt telefoniczny z Uczestnikami może być utrudniony ( planowany jest depozyt telefonów komórkowych), więc na wypadek pilnych spraw podajemy nr tel. komendanta obozu: 606 479 125  (Tomasz Maciejewicz) oraz wychowawcy ( Andrzej Staroszczuk) tel. 692 708 870

8.      W przypadku odwiedzin dzieci informujemy, że Uczestnik może opuścić teren obozu wyłącznie z rodzicem (prawnym opiekunem).

Adres obozu:   Kirowy Gościniec Groń 6, 34-511 Kościelisko

 

9.      Powrót nastąpi 17 lipca (poniedziałek), planowany przyjazd do Zielonej Góry a następnie do Gorzowa Wlkp. w godzinach popołudniowych.