dotacje na 2024 r.

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP WL w Zielonej Górze » dotacje na 2024 r.

Przekazujemy w załączeniu listę sprzętu i środków ochrony osobistej, do których można uzyskać dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w 2024 r.
Zwracamy uwagę, że ostateczne ceny i wysokość dotacji zostaną ustalone w czerwcu br.,
aktualnie podajemy jedynie szacowane wartości.
Po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych i innych procedur zakupowych, będziemy informować
Państwa o cenach obowiązujących w roku bieżącym.

Oferta dofinansowania nie dotyczy samochodów, remiz strażackich,  sprzętu i umundurowania MDP, umundurowania wyjściowego OSP.
Przypominamy ponadto:
1.    Aby uzyskać dofinansowanie, należy dostarczyć wypełniony wniosek, który musi posiadać deklarację pokrycia pozostałych kosztów zakupu. W załączeniu druk wniosku.
2.    Do uzyskania dotacji wymagane jest wpisanie jednostki do KRS oraz uzupełnienie Raportu w Systemie OSP.
(Uwaga: oficjalny termin minął 30.04.; prosimy o pilne uzupełnianie.)
3.    Faktury za zakupy z dotacją mogą być wystawiane wyłącznie na dotowanego, tj. OSP.
4.    W przypadku finansowania zakupu z środków Gminy, bardzo proszę o uzgadnianie z Gminą/Miastem zakupów z dotacją, po otrzymaniu informacji nt. ostatecznej wysokości przyznanych dotacji/cen, aby uniknąć problemów przy fakturowaniu i rozliczaniu środków dla OSP.
5.    Wkład własny (odpłatność) może pochodzić z dotacji MSWiA, KSRG, innych dotacji ( Gmina/Miasto) oraz środków własnych.
Wypełnione wnioski należy składać w terminie do 24.05.2024 r. na nasz adres (dane w nagłówku pisma).
Zastrzegamy sobie możliwość anulowania dotacji do asortymentu, na który nie zostanie pozyskane dofinansowanie

W załączeniu pismo, lista sprzętu oraz wniosek do pobrania