I Wojewódzki Turniej Leśny

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP WL w Zielonej Górze » I Wojewódzki Turniej Leśny

21 lipca 2023 roku na terenie Ośrodka w Drzonkowie oraz na obszarach leśnych Nadleśnictwa Przytok odbędzie się I Wojewódzki turniej pod hasłem „Chroń las i środowisko przed pożarem i zanieczyszczeniami”.

Turniej skierowany jest do członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (MDP). Z województwa lubuskiego zgłosiły się 23 drużyny.

Głównym organizatorem jest Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

O godz. 9.00 wystartuje pierwsza drużyna.

Drużyny mają do pokonania w terenie dystans - 6500 m, w tym 8 konkurencji przygotowanych przez współorganizatorów:

- Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie;

- Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie - Wojewódzki Ośrodek Szkolenia w Świebodzinie;

- Komendę Miejską Policji w Zielonej Górze;

- Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji. Oddział Zamiejscowy w Zielonej Górze;

- Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze;

- Nadleśnictwo Przytok;

- OSP Jarogniewice.

Dla młodzieży przygotowane jest również wiele atrakcji na terenie placu piknikowego.

Planowane zakończenie turnieju ok. godz. 16.00.

I Wojewódzki Turniej jest możliwy dzięki pomocy finansowej:

• Urzędu Miasta Zielona Góra;

• Stelmet S.A. w Zielonej Górze;

• Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze;

• Wybranych Nadleśnictw z Województwa Lubuskiego;

• Anneberg Transpol w Zielonej Górze;

• Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie;

oraz pomocy organizacyjnej:

• Biura Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP w Zielonej Górze;

• Komendy Wojewódzkiej PSP w Gorzowie Wielkopolskim;

• Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze;

• Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie;

• Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Zielona Góra;

• Komendy Miejskiej PSP w Zielonej Górze;

• Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji. Oddział Zamiejscowy w Zielonej Górze;

• Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze;

• Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji. Oddział Zamiejscowy w Zielonej Górze;

• Nadleśnictwa Przytok;

• OSP Racula w Zielonej Górze;

• OSP Jarogniewice.