Konferencja strażacka 04-05.03, Drzonków

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP WL w Zielonej Górze » Konferencja strażacka 04-05.03, Drzonków

 

W dniach 04-05 marca na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie odbyła się kolejna konferencja z udziałem prezesów OSP, komendantów gminnych oraz pracowników samorządów zajmujących się ochroną przeciwpożarową

Program obejmował wszystkie obszary współpracy Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP WL a także wystąpienia zaproszonych gości i prezentacje zaproszonych firm.

Konferencję otworzył Mariusz Herbut prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, który zaprezentował programy wsparcia dla OSP ze środków WFOŚIGW  w Zielonej Górze oraz NFOŚIGW.

Następnie głos zabrał Edward Fedko - Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Woj. Lubuskiego oraz Paweł Wcisło – Naczelnik Wydziału Obronności i Ochrony Mienia Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze.

Podczas spotkania  przedstawiono  bieżące sprawy dot. współpracy Związku OSP z jednostkami OSP oraz omówiona została szczegółowo ustawa o ochotniczych strażach pożarnych która obowiązuje od tego roku.

Firmy produkujące sprzęt i środki ochrony osobistej zaprezentowały swoje produkty:

- WUS Brzeziny – Elżbieta Zielińska

- BBF Next  – Wojciech Dutka

- Alfa Radio –  Jarosław Kaźmierczak

- Fire Max – Tomasz Kowalik

- Moto Truck –-  Adam Włodarczyk

- Bezalin – Michał Czernek i Tomasz Urbaś

Rozmowy o strażackich sprawach toczyły się podczas uroczystej kolacji do późnych godzin nocnych w ciekawej i sympatycznej atmosferze.

Przy organizacji konferencji otrzymano wsparcie finansowe Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze

Wszystkim uczestnikom  konferencji dziękujemy za aktywny udział, cenne uwagi, dociekliwe pytania oraz sympatyczne rozmowy w części integracyjnej.